worldtradehouse
CONSTRUCTION MARITIME
REG VESSELS
HOME
VISCOSITY IMPROVERS
LUBRICANTS
NAVAL CONSTRUCTION
JOIN US
CONTACT
IMPORTANT INFORMATIONSFRANÇAIS  


ESPANOL


  


FROM 
ICCAT Record of Vessels  
WEB SITE

         The ICCAT Record of Vessels comprises the following Records as established by ICCAT Recommendations

ICCAT Record of Vessels over 20m, established by the Recommendation by ICCAT Concerning the Establishment of an ICCAT Record of Vessels over 20 m Authorized to Operate in the Convention Area [Rec.11-12]. Vessels over 20 metres not entered on this Record are deemed not to be authorized to fish for tuna or tuna-like species in the ICCAT Convention area.

        ICCAT Record of Carrier Vessels, established under the Recommendation by ICCAT Establishing a Programme for Transhipment [Rec.12-06], contains vessels authorized to receive transhipments of tuna and tuna-like species in the ICCAT Convention area from large-scale tuna longline vessels.

       ICCAT Record of BFT Catching Vessels, established under the Recommendation Amending the Recommendation by ICCAT to Establish a Multi-Annual Recovery Plan for Bluefin Tuna in the Eastern Atlantic and Mediterranean [Rec. 12-03], contains vessels authorized to fish actively for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean Sea.

      ICCAT Record of BFT Other Vessels, established under Rec. 12-03, contains all other fishing vessels (i.e. catching vessels excluded) authorized to operate for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean Sea.

       ICCAT Record of SWO-MED Vessels, established under Rec. 11-03 contains fishing vessels authorised to catch swordfish in the Mediterranean Sea.

       ICCAT Record of BET/YFT (TROP) vessels, established under Rec. 11-01 contains fishing vessels authorised to fish for bigeye and yellowfin tuna in the ICCAT Convention area.

List of Chartered vessels, as reported under Rec. 02-21, shows the current arrangements and chartering duration.

NOTE   :
Historic data is currently under construction and may be incomplete.
(blank) in the ICCAT Record indicates that no information is available.
This may be due to the information not having been submitted;  
That requirement is not applicable; or that the information cannot be submitted for reasons of confidentiality under domestic Legislation.

ICCAT SECRETARIAT - Corazón de María, 8. 28002 Madrid, SPAIN info@iccat.int Phone: 34 914 165 600 Fax: 34 914 152 612

SIVI HALDE DÖKME YÜK TAŞIYAN GEMİLER (TANKERLER)

Petrol tankeri/ akaryakıt tankeri

Kimyasal madde taşıyan tanker

Tabi gaz tankeri     (lng)

Petrol gazı tankeri (lpg)

Asfalt tankeri

Tanker  barclar

Atık alım  tankeri

Bitkisel/hayvansal yağ tankeri

Atık toplama tankeri

Su tankeri

Ham petrol tankeri

Kimyasal / petrol tankeri 

 

KURU DÖKME YÜK GEMİLERİ

Maden cevheri/dökme yük/petrol taşıyıcı gemi (obo)

Dökme yük gemisi

Kuruyük gemisi

Cevher taşıma gemisi 

 

KONTEYNER GEMİLERİ

3101      Tam konteyner gemisi

 

ÖZEL AMAÇLI GEMİLER

Barc şeklindeki gemi

Kimyasal madde taşıyan gemi

Radyoaktif yakıt taşıyan gemi

Canlı hayvan  taşıyıcı gemi

Araba taşıyıcı gemi

Kimyasal + dökme yük taşıyan gemi

Otel gemisi

Restoran gemisi

Sergi/gösteri gemisi

Pracera süngerci gemisi

Fabrika gemisi

Çimento taşıyıcı gemi

3214          Ticari ve bilimsel araştırma maksatlı denizaltılar

 

GENEL YÜK (KARIŞIK YÜK) GEMİLERİ

Frigorifik(soğutma depolu) yük gemisi

Ro – ro/ yolcu

Konteyner /  ro – ro

Kuruyük /  ro – ro

Kırkambar (kuru yük + konteyner + dökme yük) ve yolcu gemisi

Tek güverteli gemi

Çok güvertili gemi

Ro-ro/ yük gemisi

Yük / konteyner gemisi

3311          Tren ferisi

3312          Tren ferisi/ro-ro     

 

34           KURU YÜK BARCLARI

Güvertili barc

Açık güvertili barc (hopper barge )

Lash-seabee barcı

Açık tip kuru yük barcı

Kapalı tip kuru yük barcı

 

35           YOLCU GEMİLERİ

Yolcu gemisi

Feribot (yolcu +  araba  + kuru yük)

Araba ferisi

Yolcu gemisi / ro-ro

Yolcu / tren ferisi

Şehir hatları yolcu

Şehir hatları katamaran tipi (yolcu + araba)

Deniz otobüsü katamaran tipi (yolcu + araba)

Yolcu gemisi (katamaran tipi)

Hava yastıklı gemi (hovercraft)

Nehir/deniz tipi yolcu gemisi

Yolcu motoru

Gezinti (tenezzüh) gemisi

 

KRUVAZİYER TİPİ YOLCU GEMİLERİ

3601      kruvaziyer tipi yolcu gemisi

 

37           YATLAR

Ticari yat

Özel yat

 

SPORTİF  VE EĞLENCE AMAÇLI TEKNELER

Ticari sürat teknesi

Özel sürat teknesi

Sandal (yeni eklendi)

Amatör balıkçı teknesi (yeri değiştirildi)

 

41           BALIKÇI GEMİLERİ

Balık avlama

Balık işleme fabrika gemisi

Balık nakliye gemisi

 

42           AÇIK DENİZ FAALİYET GEMİLERİ

Sondaj ve araştırma gemisi

Açık deniz faaliyetleri destek gemisi 

 

43           ROMORKÖRLER

Çekici romorkörler

İtici romorkörler

Liman römorkörleri

Açık deniz romorkörü

 

49           HİZMET GEMİLERİ

Tarak gemisi

Bilimsel araştırma / inceleme gemisi

Görev / devriye gemisi

Hastane gemisi

Hava durumu / sismik gemisi

Fener gemisi

Kılavuz gemisi

Arama kurtarma gemisi

Yangın söndürme gemisi

Batık çıkarma gemisi

Dalgıç gemisi

Eğitim gemisi

Kablo döşeme gemisi

Petrol toplama gemisi

Kılavuz botu

Yüzer atık alım tesisi

Buz kıran gemisi

Boru döşeme gemisi

Palamar botu

Servis motoru

Atık toplama gemisi (ötv birimi)

Acente botu (ötv birimi)

Çamur gemisi

55              GEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN DENİZ ARACLARI

Mavna/ şat

Yakıt mavnası

Su mavnası

Yüzer havuz

Yüzer köprü

Yüzer iskele

Duba

Çamur dubası

Yüzer tesis (tenis kortu/araba parkı/oyun parkı)

Yüzer kreyn

Petrol platformu

Ponton

Barç

Layter

Sondaj platformu

Fener platformu

Kablo / boru döşeme aracı

Yüzer santral

Yüzer lokanta

Yüzer fabrika

Yüzer otel

Yüzer ev

 

 

GEMİ SİCİLİ İÇİN GEMİ CİNSLERİ TANIMLAMALARI

 

10 SIVI HALDE DÖKME YÜK TAŞIYAN (TANKERLER) GEMİLER 

1001 PETROL TANKERİ/AKARYAKIT TANKERİ

Dökme olarak akaryakıt ve petrol ürünlerini taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1002 KİMYASAL MADDE TANKERİ

Uluslararası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen parlayıcı özellikteki  sıvı ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşıması  için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1003 GAZ TANKERİ (LNG)

Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod’u bölüm 19’da çizelgesi verilen parlayıcı özellikte  sıvılaştırılmış gaz veya diğer ürünlerin herhangi birisini  dökme halinde taşıması  için inşa edilmiş  veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1004 GAZ TANKERİ (LPG)

Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod’u bölüm 19’da çizelgesi verilen parlayıcı özellikte  sıvılaştırılmış gaz veya diğer ürünlerin herhangi birisini  dökme halinde taşıması  için inşa edilmiş  veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1005 ASFALT TANKERİ

Dökme olarak asfalt ve asfalt ürünlerini taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1006 TANKER ŞEKLİNDEKİ BARÇLAR

Genellikle makineli, az su çeken, geniş karinalı sıvı dökme yük taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1007 ATIK ALIM TANKERİ

Gemi ve deniz araçlarının sıvı ve katı haldeki atıklarını almak için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1008 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ TANKERİ

Dökme olarak bitkisel ve hayvansal yağ ve ürünlerini taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1009 ATIK TOPLAMA TANKERİ

Denizler, iç su, göller ve nehirlerdeki sıvı ve katı haldeki atıkları toplamak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1010 SU TANKERİ

Dökme olarak su taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1011 HAM PETROL TANKERİ

Dünyada doğal olarak bulunan ve çeşitli hidrokarbürlerden oluşan yanıcı sıvıları taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

1012 KİMYASAL / PETROL TANKERİ

Uluslar arası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen parlayıcı özellikteki sıvı ürünlerin herhangi birisini dökme halinde taşımak ve bununla birlikte petrol ürünlerini taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

 

20 KURU DÖKME YÜK GEMİLERİ

2001 MADEN CEVHERİ/DÖKME YÜK/PETROL TAŞIYICI GEMİ (OBO)

Yağ, dökme cevher yüklerini taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

2002 DÖKME YÜK GEMİSİ

Herhangi bir paketlemeye veya kutulamaya gerek kalmadan, dökme olarak özel ambarlara yüklenebilen, demir cevheri, hububat vb. değişik özgül ağırlıklı yükleri taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

2003 KURU YÜK GEMİSİ

Sıvı haldeki yükler haricinde konteynerler le taşınamayacak olan kuru yüklerin ve dökme yüklerin taşınması için imal edilmiş yada dönüştürülmüş gemilerdir.

 

2004 CEVHER TAŞIMA GEMİSİ

Maden cevheri ve benzeri özgül ağırlığı yüksek yükleri taşımak için ambar mukavemetleri artırılmış şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

 

31 KONTEYNER 

3101 TAM KONTEYNER GEMİSİ

Standartlaştırılmış boyutlarda büyük kutular şeklinde olan ve konteyner paket taşıyıcılarla yük taşıyan genel maksatlı yük gemileridir. Yalnızca konteyner taşımacılığı için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemilerine tam konteyner gemisi denir.

 

 

32 ÖZEL AMAÇLI GEMİLER

3201 BARÇ ŞEKLİNDEKİ GEMİ

Hareket etme ve sevk kabiliyetine sahip, az su çeken, geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3202 KİMYASAL MADDE TAŞIYAN GEMİ

Uluslararası Kimyasal Maddeler Kod’u bölüm 17’de çizelgesi verilen sıvı maddeleri dökme olarak taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3203 RADYOAKTİF MADDE TAŞIYAN GEMİ

Radyoaktif madde taşımak için dizayn edilmiş özel donanımlı gemilerdir.

 

3204 CANLI HAYVAN TAŞIYICI GEMİ

Canlı hayvan taşımak üzere  inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3205 ARABA TAŞIYICI GEMİ

Güvertesi ve genel dizaynı araba taşımacılığı için  inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan özel donanımlı ticaret gemileridir.

 

3206 KİMYASAL + DÖKME YÜK TAŞIYAN GEMİ

Tanklarının dizaynı kimyasal madde ve dökme yükü aynı anda taşıma yapabilecek şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3207 OTEL GEMİSİ

Otel amaçlı kullanım için  inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3208 RESTORAN GEMİSİ

Restoran amaçlı kullanım için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3209 SERGİ/GÖSTERİ GEMİSİ

Sergi ve gösteri amaçlı kullanım için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3210 PRACERA SÜNGERCİ GEMİSİ

Sünger avcılığında kullanılmak üzere inşa edilmiş yada dönüştürülmüş  özel donanımlı gemilerdir.

 

3211 FABRİKA GEMİSİ

Gemi üzerinde üretim ve işleme yapabilmek için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3212 ÇİMENTO TAŞIYICI GEMİ

Çimento boşaltmak için kendi donanımları bulunan dökme çimento taşıyıcı gemilerdir.

 

3214 TİCARİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA MAKSATLI DENİZALTILAR

 

 

33 GENEL YÜK GEMİLERİ (KARIŞIK YÜK)

3301 FRİGORİFİK (SOĞUTMA DEPOLU) YÜK GEMİSİ

Taşınacak olan yükün (et, balık, sebze, meyve vb.) nakliyeleri esnasında korunmalarını sağlayacak soğutma depolu olarak  inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3302 RO – RO / YOLCU

Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte 12’den fazla (Dahil) yolcu taşımak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3303 KONTEYNER / RO - RO

Standartlaştırılmış boyutlarda büyük kutular şeklinde olan ve konteyner paket taşıyıcılarla yük taşıyan ve bununla birlikte yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3304 KURUYÜK / RO – RO

Kuru yük taşımacılığının yanı sıra yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3305 KIRKAMBAR (KURU YÜK + KONTEYNER + DÖKME YÜK) VE YOLCU GEMİSİ

Kuruyük, konteyner, dökme yük ve 12’den fazla (dahil) yolcu taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3306 TEK GÜVERTELİ GEMİ

Genel yük taşımacılığında kullanılmak üzere tek güverteli olarak inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3307 ÇOK GÜVERTELİ GEMİ

Genel yük taşımacılığında kullanılmak üzere çok güverteli olarak inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3308 RO – RO / YÜK GEMİSİ

Asıl amacı yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak olan ve bununla birlikte yük taşımaya da elverişli olacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3309 YÜK / KONTEYNER GEMİSİ

Asıl amacı yük taşımak olan bununla birlikte konteyner taşıyabilecek şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3311 TREN FERİSİ

 

3312 TREN FERİSİ/RO-RO

 

 

34 KURU YÜK BARÇLARI 

3401 GÜVERTELİ BARÇ

Uygun imkanlarla donatılmış, taşıma kapasitesi 50-1000 ton arasında olan, altı düz ve güverteli olarak dizayn edilmiş, yük taşımada kullanılan makineli ticaret gemileridir.

 

3402 AÇIK GÜVERTELİ BARÇ (HOPPER BARGE)

 

3403 LASH-SEABEE BARCI

Lash tipi gemiler, 400 tonluk dubalar güverte üzerinde hareket eden bir kreyn yardımı ile yüklenir ve boşaltılırlar. Seabee tipi gemilerde ise, daha büyük dubalar (1000 ton) gemi kıçındaki bir asansör yardımı ile gemiye yüklendikten sonra güverte üzerinde kaydırılarak yüklenir ve boşaltılırlar.

 

3404 AÇIK TİP KURU YÜK BARCI

Uygun imkanlarla donatılmış, ambar kapağı bulunmayan, taşıma kapasitesi 50-1000 ton arasında olan, altı düz ve yük taşımada kullanılan makineli, geniş karinalı, az su çeken ticaret gemileridir.

 

3405 KAPALI TİP KURU YÜK BARCI

Uygun imkanlarla donatılmış, ambar kapağı bulunan, taşıma kapasitesi 50-1000 ton arasında olan, altı düz ve yük taşımada kullanılan makineli, geniş karinalı, az su çeken ticaret gemileridir.

 

 

35 YOLCU GEMİLERİ

3501 YOLCU GEMİSİ

12’den çok yolcu taşıyan ticaret gemisidir.

 

3502 FERİBOT (YOLCU + ARABA + KURU YÜK)

Asıl amacı kısa ve orta mesafeli hatlarda yolcu taşımak olan, ancak bunun yanında  araba ve kuruyük taşıyacak şekilde inşa edilmiş veya uyarlanmış ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3503 ARABA FERİSİ

Kısa ve orta mesafeli hatlarda araba taşıyacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3504 YOLCU GEMİSİ / RO – RO

Asıl amacı 12’den çok yolcu taşımak olan bununla birlikte yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yükleyip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3505 YOLCU / TREN FERİSİ

12’den çok yolcu taşıyabilen bununla birlikte güvertesi tren taşıma olanağına sahip olacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3506 ŞEHİR HATLARI YOLCU

12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi iskeleler arasında yolcu taşımacılığı yapacak şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3507 ŞEHİR HATLARI (KATAMARAN TİPİ (YOLCU + ARABA))

12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi iskeleler arasında yolcu ve araba taşımacılığı yapacak şekilde iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3508 DENİZ OTOBÜSÜ (KATAMARAN TİPİ (YOLCU + ARABA))

12’den çok yolcu taşıyabilen şehir içi ve yakın limanlar arasında yolcu ve araba taşımacılığı yapacak şekilde iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3509 YOLCU GEMİSİ (KATAMARAN TİPİ)

12’den çok yolcu taşıyabilen iki gövdeli, geniş güverteli inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3510 HAVA YASTIKLI GEMİ (HOVERCRAFT)

Hem karada hem de deniz de hareket etme kabiliyetine sahip özel donanımlı yolcu gemileridir.

 

3511 NEHİR / DENİZ TİPİ YOLCU GEMİSİ

12’den çok yolcu taşıyabilen nehir ve denizde çalışabilecek şekilde inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemileridir.

 

3512 YOLCU MOTORU

Tam boyları 42 metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden 25 milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemileridir.

 

3513 GEZİNTİ (TENEZZÜH) GEMİSİ 

Belirli bir noktadan hareket ederek liman veya sınırlı liman seferi bölgeleri içerisinde önceden belirlenmiş bir rotada turist gezdiren ve aynı gün içerisinde turunu tamamlayan, denizde hareket etme kabiliyetine sahip ve denize elverişli 12’ den fazla yolcu taşıyan ticari yolcu gemileridir.

 

 

36 KRUVAZİYER TİPİ YOLCU GEMİLERİ

3601 KRUVAZİYER TİPİ YOLCU GEMİSİ

Gezi, spor ve eğlence amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyir eden deniz turizmi hizmet ticaretinde kullanılmaya uygun içerisinde lüks kamaralar, casinolar, yüzme havuzları bulunan kıtalararası seyahate elverişli yüksek yolcu kapasitesine sahip denize elverişli gemilerdir.

 

 

37 YATLAR 

3701 TİCARİ YAT

Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı 12”i (dahil) ya da kabotaj seferinde 100 mille sınırlı, en yakın karadan 20 milden fazla uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı 36 “yı (dahil) geçmeyen gemilerdir.

 

3702 ÖZEL YAT

Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı 12’yi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemilerdir.

 

 

40  SPORTİF VE EĞLENCE AMAÇLI TEKNELER 

4001 TİCARİ SÜRAT TEKNESİ

12 kişiden az yolcu taşıyan sportif amaçlı, max hızı= 3.7. [m/sn] değere eşit veya bu değerden fazla, tonilato belgesinde ticari sürat teknesi olduğu belirtilen teknelerdir.

: Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [].

 

4002 ÖZEL SÜRAT TEKNESİ

12 kişiden az yolcu taşıyan sportif amaçlı, max hızı= 3.7. [m/sn] değere eşit veya bu değerden fazla, tonilato belgesinde özel sürat teknesi olduğu belirtilen teknelerdir.

*          : Dizayn su hattına karşılık gelen deplasman [].   

 

 

SANDAL

Özel Yat niteliğinde olmayan, ticari nitelik taşımayıp özel amaçlar için kullanılan, taşıyacağı yolcu sayısı 12 kişiyi geçmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olan (Jetski, kobra vb. hariç) boy ve makine gücü sınırı olmayan kendinden motorlu ve motorsuz teknelerdir.

 

4004      AMATÖR BALIKÇI TEKNESİ

 

 

41 BALIKÇI GEMİLERİ

4101 BALIK AVLAMA GEMİSİ

Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanmasında kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgelerinde balık avlama gemisi olduğu belirtilen ticaret gemileridir. 

 

4102 BALIK İŞLEME FABRİKA GEMİSİ

Yalnızca su ürünleri depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgelerinde balık işleme fabrika gemisi olduğu belirtilen ticaret gemileridir. 

 

4103 BALIK NAKLİYE GEMİSİ

Yalnızca su ürünlerinin taşınmasında kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgelerinde balık taşıyıcı gemi olduğu belirtilen ticaret gemileridir.

 

 

42 AÇIK DENİZ FAALİYET GEMİLERİ

4201 SONDAJ VE ARAŞTIRMA GEMİSİ

Özel donanımlı araştırma gemileridir.

 

4202 AÇIK DENİZ FAALİYETLERİ DESTEK GEMİSİ

Açık denizde yapılan tesislerle ilgili çeşitli çalışmaları destekleyen gemilerdir.

 

 

43 ROMORKÖRLER

4301 ÇEKİCİ ROMORKÖRLER

Makine gücü ve manevra kabiliyeti yüksek diğer gemileri önden çeken nispeten küçük gemilerdir.

 

4302 İTİCİ ROMORKÖRLER

Motor gücü ve manevra kabiliyeti yüksek özel aparatlarıyla diğer gemileri arkadan iten nispeten küçük gemilerdir.

 

4303 LİMAN ROMORKÖRLERİ

Liman içi faaliyetlerde kullanılan özel donanımlı olarak inşa edilmiş, itici ve çekici römorkörlerin dışındaki nispeten küçük gemilerdir.

 

4304 AÇIK DENİZ ROMORKÖRÜ

Açık denize sefer yapabilen üstün kabiliyetli iyi donanımlı motor gücü fazla nispeten küçük gemilerdir.

 

 

49 HİZMET GEMİLERİ 

4901 TARAK GEMİSİ

Deniz dibini temizlemede, su derinliğini artırmada kullanılan özel donanımlı gemilerdir.

 

4902 BİLİMSEL ARAŞTIRMA GEMİSİ

Bilimsel araştırma ve inceleme yapmak üzere tasarlanmış veya dönüştürülmüş özel donanımlı gemilerdir.

 

4903 GÖREV/DEVRİYE GEMİSİ

Çeşitli kuruluşların belirli bölgelerde devriye hizmetini yapmak için kullanılan gemilerdir.

 

4904 HASTANE GEMİSİ

Savaş, afet vb. durumlarda sağlık hizmetleri verebilecek donanımlara sahip gemilerdir.

 

4905 HAVA DURUMU/SİSMİK GEMİSİ

Hava tahmin raporlarının oluşturulmasında kullanılan, Meteorolojik, oşinografik ve hidrografik araştırmalar yapan özel donanımlı gemilerdir.

 

4906 FENER GEMİSİ

Tehlikeli bir bölgeyi belirtmek için belirli bir yerde demirli, ışık, ses v.b. gibi işaretler veren makineli teknelerdir.

 

4907 KILAVUZ GEMİSİ

Açık denizlerde kılavuz alıp verebilen, kılavuz isteyen gemiye kılavuz gönderebilmek için denizde bulunan, kılavuzluk hizmeti veren personelin barındırıldığı, içerisinde personel ihtiyaçlarının  temin edilebildiği gemilerdir.

 

4908 ARAMA KURTARMA GEMİSİ

Herhangi bir çatışma , karaya oturma vb. durumlarda arama ve kurtarmada kullanılan özel projeli ve donanımlı gemilerdir.

 

4909 YANGIN SÖNDÜRME GEMİSİ

Yangını söndürmek amacıyla Uluslar arası kurallara göre dizayn edilmiş, yangını söndürmek ve yanan tesisin yakınındaki kurtarma çalışmalarını yapmak ve yanan tesisi soğutabilecek donanıma sahip gemilerdir.

 

4910 BATIK ÇIKARMA GEMİSİ

Batıkları çıkarmak için dizayn edilmiş özel donanımlı hizmet gemileridir.

 

4911 DALGIÇ GEMİSİ

Dalgıçlık faaliyetlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş yada bu amaca yönelik dönüştürülmüş özel donanımlı gemilerdir.

 

4912 EĞİTİM GEMİSİ

Eğitim hizmetleri vermek için bu amaca yönelik olarak inşa edilmiş veya uygun hale getirilmiş gemilerdir.

 

4913 KABLO DÖŞEME GEMİSİ

Deniz dibine kablo döşemeye işlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş veya dönüştürülmüş özel donanımlı  gemilerdir.

 

4914 PETROL TOPLAMA GEMİSİ

Deniz yüzeyinde veya dibinde petrol den dolayı oluşan kirlilikleri toplamaya yarayan özel donanımlı gemilerdir.

 

4915 KILAVUZ BOTU

Kılavuzların kılavuzlayacakları gemilere girip çıkmalarını sağlamak için kullandıkları deniz aracıdır. 

 

4916 YÜZER ATIK ALIM TESİSİ

Denizde çeşitli sebeplerle meydana gelen atıkları toplamak üzere dizayn edilmiş ve bu atıkları bertaraf edebilen özel donanıma sahip gemilerdir.  

 

4917 BUZ KIRAN GEMİSİ

Denizlerde meydana gelen buzulları kırmak için inşa edilmiş yada dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan özel donanımlı gemilerdir.

 

4918 BORU DÖŞEME GEMİSİ

Deniz dibine boru döşemeye uygun olarak dizayn edilmiş özel donanımlı gemilerdir.

 

4919 PALAMAR BOTU

Gemiler yanaşırken gemiden palamar halatını alıp bağlanacak yere götüren bu iş için özel yapılmış küçük motorlu deniz araçlarıdır.

 

4920 SERVİS MOTORU

Kumanya, personel taşıma veya acentelik hizmetlerinde kullanılan, kıyıdan açıkta bulunan gemi ve tesislere / gemi ve tesislerden kıyıya personel veya tesislerin ürününü taşıyan küçük gemilerdir.

 

4921 ATIK TOPLAMA GEMİSİ

 

4922 ACENTE BOTU

 

4923 ÇAMUR GEMİSİ

 

 

55 GEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN DENİZ ARAÇLARI

5501 MAVNA/ŞAT

İç sularda, nehirlerde itilerek veya yedeklenerek yük taşımakta kullanılan altı düz tekne, salapurya, büyük sandal.

 

5502 YAKIT MAVNASI

İç sularda, nehirlerde itilerek veya yedeklenerek yakıt taşımakta kullanılan altı düz tekne.

 

5503 SU MAVNASI

İç sularda, nehirlerde  itilerek veya yedeklenerek su taşımakta kullanılan altı düz tekne.

 

5504 YÜZER HAVUZ

Bakım-onarım hizmetleri vermek üzere inşa edilmiş, gemilerin içine alındığı havuzlardır.

 

5505 YÜZER KÖPRÜ

Seyyar olarak taşınabilen. montajı yapılabilen, geçici olarak kurulup kullanılabilen köprülerdir.

 

5506 YÜZER İSKELE

Deniz üzerinde yapılan ve yükleme boşaltmaya elverişli, yük ve yolcu alıp veren yüzdürme sephiyesine sahip itilerek veya yedeklenerek sevk edilen iskelelerdir.

 

5507 DUBA

Genellikle yüzdürücülük özelliğinden yararlanılarak yük taşıma, bağlama, kaldırıcı ve batıkları çıkarmak için kullanılan altı düz ağaçtan veya saçtan yapılmış  makinesiz deniz araçlarıdır.

 

5508 ÇAMUR DUBASI

Tarak gemilerinin deniz dibinden taradıklarını içine koydukları dubalardır.

 

5509 YÜZER TESİS

Kıyıda veya açıkta duran ,itilerek veya yedeklenerek nakledilen makinesiz, sosyal amaçlar için kullanılan deniz araçlarıdır. 

 

5510 YÜZER KREYN

Kendinden tahrikli ve tahriksiz sabit bumba düzenekli genellikle çok ağır tonajlarda hizmet veren geniş manevra sahasına ihtiyaç duyan yüzer kreynlere 

Kendinden tahrikli yada tahriksiz daha küçük tonajlarda hizmet veren bumbalarının 360 derece dönme kabiliyetine sahip olması nedeniyle dar yerlerde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan kreynlere döner bumbalı yüzer kreyn denir.

 

5511 PETROL PLATFORMU

Denizde petrol arama, sondaj yapmak için özel donanımlı ve projeli makinesiz deniz araçlarıdır.

 

5512 PONTON

Altı düz, ağaçtan veya saçtan yapılmış gemi kurtarma ve batıkları çıkarma işlerinde yüzdürücü olarak  kullanılan şişirilebilir makinesiz deniz araçlarıdır.

 

5513 BARÇ

Taşıma kapasitesi yaklaşık olarak 30-500 ton arası olan altı düz, az su çeken, geniş karinalı, itilerek veya yedeklenerek sevk edilen makinesiz deniz araçlarıdır.

 

5514 LAYTER

Hafifletici, aktarmacı amacıyla kullanılan ve bu sebeple inşa edilmiş az su çeken, geniş karinalı, itilerek veya yedeklenerek sevk edilen deniz araçlarıdır.

 

5515 SONDAJ PLATFORMU

Deniz dibinde su, petrol vb. arama yapmak için dizayn edilerek inşa edilmiş, makinesiz platform şeklindeki özel donanımlı deniz araçlarıdır.

 

5516 FENER PLATFORMU

Bir deniz feneri ile donatılmış  açık denizde veya kıyıda sabitlenen makinesiz platformlardır.

 

5517 KABLO/BORU DÖŞEME ARACI

Denizde kablo, boru döşeme amacıyla dizayn edilmiş, makinesiz özel donanımlı deniz araçlarıdır.

 

5518 YÜZER SANTRAL

Katı veya sıvı yakıt kullanılarak elektrik üretmek üzere dizayn edilmiş, yüzme kabiliyetine sahip, itilerek veya yedeklenerek sevk edilen deniz araçlarıdır.

 

5519 YÜZER LOKANTA

Lokanta olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek sevk edilen,  deniz araçlarıdır.

 

5520 YÜZER FABRİKA

Fabrika olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek sevk edilen,  deniz araçlarıdır.

 

5521 YÜZER OTEL

Otel olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek sevk edilen,  deniz araçlarıdır.

 

5522 YÜZER EV

Ev olarak dizayn edilmiş veya bu amaca yönelik dönüştürülmüş itilerek veya yedeklenerek sevk edilen,  deniz araçlarıdır. 
OUR NEWS
SHIPYARD
TRAWLERS
TERMS
FLAGS
CERTIFICATES
HOMEVISCOSITY IMPROVERSLUBRICANTSNAVAL CONSTRUCTIONJOIN USCONTACT